2019.08.21 - Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030

Zarząd Województwa Małopolskiego w Willi Decjusza w Krakowie kolejny raz spotkał się na warsztatach poświęconych Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 – dokumentu kluczowego dla przyszłości naszego regionu.

Marszałek Witold Kozłowski przedstawił założenia tworzonej strategii, opartej na trzech zasadach.

Z rozwoju województwa skorzystają wszyscy mieszkańcy, w szczególności wyrównamy szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Zadbamy o zrównoważony rozwój regionu, tak by każda nawet najmniejsza miejscowość, nie pozostała bez pomocy. Wreszcie zasada partnerstwa pozwoli na spokojny i dynamiczny rozwój poprzez współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów - wyjaśnił marszałek Witold Kozłowski.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 wyznaczy ramy Regionalnego Programu Operacyjnego po 2020 roku. Prace nad programem trwają. W ramach dyskusji o jego priorytetach zarząd województwa spotkał się już z mieszkańcami i samorządowcami m.in. w Czernej, Krakowie, Miechowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Zatorze. Rozmowy dotyczyły potencjału rozwojowego Małopolski oraz nowych propozycji do banku projektów regionalnych.

Źródło: www.malopolska.pl