Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

powstała w 1998 r. w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu Rabki oraz popierania wszelkich inicjatyw zmierzających do powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, a także pomagania już istniejącym.

Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1, tel. 18 267 77 39

 


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe.

Adres: 31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel. 12 617 66 01

 


Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska

od początku działalności zajmuje się wspieraniem innowacyjności Regionu poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Ułatwia przedsiębiorcom i instytucjom badawczym kontakty technologiczne, tworzy układy partnerskie.

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel: 12 628 28 45