SZKOLENIA

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i od początku swojej działalności zajmuje się świadczeniem bezpłatnych usług informacyjnym oraz doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych, organizacją szkoleń, a także realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o to ponad 15 lat doświadczeń, związanych ze świadczeniem usług rozwojowych, w tym:
  • prowadzenie szkoleń z aplikowania o środki w ramach funduszy unijnych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych – m.in.: wnioski o płatność, procedury prowadzenia i monitorowania projektów w ramach Funduszy Strukturalnych,  
  • prowadzenie szkoleń z zarządzania projektami, 
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • szkolenia z równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • prowadzenie doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, podmiotów sektora publicznego jak i biznesu, w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich i rozliczania projektów.

Aktualne szkolenia  - tutaj