2015.03.09 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia okresowego w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

1. Szkolenie okresowe w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  osobiście, pocztą lub elektronicznie e-mailem w terminie  do  13.03.2015 r. do godz. 15:00 na załączonym poniżej  Formularzu  Oferty  wraz  z  wypełnionym kosztorysem ofertowym i wymaganymi załącznikami.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Załącznik do formularza oferty

Projekt umowy

Miejsce składania ofert: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
ul. Unii Europejskiej 10,  32-600  Oświęcim
e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań proszę o kontakt:  Kinga Jung, nr tel.: 33 844 73 44/33 876 28 27