2015.04.01 - Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cen na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu: "OM Pilates Mat I", "OM Pilates Intermadiate" i "OM Reha Pilates" dla uczestników projektu "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych   w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

  • OM Pilates Mat I
  • OM Pilates Intermediate
  • OM Reha Pilates

Oferta  dot. szacowania  kosztów  poszczególnych  kursów i szkoleń  powinna  zawierać  wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Zaproszenie do złożenie ofert w rozeznaniu rynku

Załącznik do formularza oferty

Ofertę   można   przesłać  do  dnia  07.04.2015r. godz. 15:oo :

a)         mailowo na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b)         faksem na numer 33 844 73 45
c)         pocztą na adres Zamawiającego:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim.
d)        doręczyć osobiście do  siedziby  Zamawiającego