2014.10.20 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkolenia dla uczestników projektu z zakresu "Kurs prawa jazdy kat. B+E" oraz "Kurs prawa jazdy kat. C"

 W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkoleń dla uczestników projektu "Nowe możliwości" z zakresu: "Kurs prawa jazdy kat. B+E" oraz "Kurs prawa jazdy kat. C"

2014.10.17 -  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkolenia dla uczestnika projektu "Nowe Możliwości" z zakresu "CorelDraw poziom podstawowy"

 

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia dla uczestnika projektu "Nowe możliwości" z zakresu "CorelDraw poziom podstawowy"

2014.10.14 - Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń  dla uczestników projektu „Nowe możliwości”

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia.

 2014.10.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia Ofert na wykonanie usługi szkoleniowej dla uczestnika projektu "Nowe możliwości".

2014.09.29 - Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń  dla uczestników projektu „Nowe możliwości”

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie; w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie określonym poniżej.