2014.09.10 - Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi szkoleniowej dla uczestnika projektu "Nowe możliwości"

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia Ofert na wykonanie usługi szkoleniowej dla uczestnika projektu "Nowe możliwości".

2014.09.02 - Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń  dla uczestników projektu „Nowe możliwości”

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie; w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie określonym poniżej.

2014.09.01 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług szkoleniowych

Informujemy, iż poniżej przedstawiono najkorzystniejsze oferty spełniające kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu: Zaawansowany Kurs Photoshopa, Kurs Adobe Photoshop średniozaawansowany, Kurs Adobe Illustrator podstawowy oraz Kurs Adobe InDesign podstawowy.

>>> pobierz plik

 2014.05.09 - Realizacja szkolenia „Pracownik księgowości”  w ramach projektu „Nowe możliwości”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z tym, iż oferty, spełniające kryteria określone w Zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Nowe możliwości” z zakresu „Pracownik księgowości” przewyższają budżet w ramach projektu „Nowe możliwości”, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. odstępuje od realizacji kursu „Pracownik księgowości”.

 2014.08.20 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie zapraszamy do złożenia Ofert na wykonanie usługi szkoleniowej dla uczestnika projektu "Nowe możliwości".