2015.03.09 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia okresowego w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

1. Szkolenie okresowe w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E.

2015.03.04 - Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cen na świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia okresowego w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych   w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

1. Szkolenie okresowe w bloku programowym kategorii C, C+E, C1, C1+E.

2015.03.04 - Zaproszenie do składania ofert na realizację kursów: "Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy II uprawnień (pojemność łyżki do 1,5 m3)" i "Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy III uprawnień (pojemność łyżki do 0,8m3)"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

1. Kurs Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy II uprawnień (pojemność łyżki do 1,5m3)

2. Kurs Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy III uprawnień (pojemność łyżki do 0,8m3)

2015.03.04 - Zaproszenie do składania ofert na realizację kursów: "Pilates mat I" i "Trener Personalny" dla uczestników projektu "Nowe Możliwości"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursu zawodowego/szkolenia w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą  w  Oświęcimiu projektu pn. „Nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie;w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych  w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia:

  • 1. Pilates mat I
  • 2. Trener Personalny

2015.02.19 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu: Kursu Prawo jazdy ka. C+E oraz Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy prawa jazy kat. C  dla uczestników projektu "Nowe Możliwości"

Informujemy, iż poniżej przedstawiono najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu: "Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu: Kursu Prawo jazdy ka. C+E oraz Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy prawa jazy kat. C  dla uczestników projektu "Nowe Możliwości":

Ogłoszenie