2017.11.14 - Klaster LifeScience Kraków serdecznie zaprasza  na spotkanie SIG (Special Interest Group) poświęcone tematyce Biogospodarki

Spotkanie odbędzie się  29 listopada, w godz. 10:00-14:00 w  Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Oświęcimiu na ul. Gospodarczej 24.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny

2017.11.10 - Misja biznesowa do Indii (New Delhi), 22-28 listopada 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w misji biznesowej do Indii (New Delhi) organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Rozwoju RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w dniach 22-28 listopada 2017 r.Podczas misji odbędzie się Forum Biznesu Polska-Indie oraz spotkania B2B z indyjskimi firmami i instytucjami zainteresowanymi współpracą biznesową z Polską.

2017.11.02 - Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

2017.10.27 - Polsko-Niemieckie Spotkania B2B dla branży IT/ICT/Industry 4.0

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza przedsiębiorców z branży ICT/IT, sektora przemysłowego oraz przedstawicieli branż zainteresowanych procesami „digital transformation” i „przemysłem 4.0” do udziału w spotkaniach biznesowych oraz business speed-dating, które odbędą się w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest przez SIBB e.V. oraz Berlin Partner w ramach Enterprise Europe Network.

2017.10.25 - Konferencja Venture Day

Venture Day to konferencja, której celem jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami funduszy venture capital, praktykami środowiska R&D, naukowcami, przedsiębiorcami poszukującymi innowacyjnych rozwiązań oraz środowiskiem startupowym.